Thứ Hai, 27 Tháng Sáu, 2016

Thung lũng đền đài

Thung lũng đền đài (USA)

Thung lũng đền đài - 1

Hình : LPH

Nóng bỏng và cằn khô

giữa lòng cát mênh mông cháy lửa.

Trong sa mạc người đi một nửa

Cho lòng sầu đốt lửa suốt mùa đông.

Mắt vơ vào tìm kiếm một nhành bông.

Thy Bình

Bài viết khác