Thứ Năm, 20 Tháng Chín, 2012

Hoa Lan mặt khỉ

Hoa Lan mặt khỉ

Còn được gọi “Dracula Simienne” bởi nhà thực vật học Luer. Loài hoa này rất hiếm và chỉ mọc trên độ cao 1000m trong rừng xứ Equateur và xứ Pérou !


Bài viết khác