Thứ Ba, 21 Tháng Mười, 2014

Nhịp Cầu 203

Mừng Sinh Nhật 30 năm Nhịp Cầu, mọi người chúng ta cùng chúc mừng Nhịp Cầu luôn sống với Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang sau khi thổi 30 cây nến. Cộng Đoàn luôn hy vọn...

Báo Dân Chúa online khác