Hỏi đáp Thánh Kinh

Pourquoi les évangiles ont-ils été rédigés en grec ? Tại sao các sách Phúc Âm được viết bằng tiếng Hy Lạp?

Pourquoi les évangiles ont-ils été rédigés en grec ? Tại sao các sách Phúc Âm được viết bằng tiếng Hy Lạp?

23/05/2024

Si Jésus et ses disciples parlaient araméen dans une Galilée sous occupation romaine, pourquoi les évangiles ont-ils été rédigés en grec? Nếu Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài nói tiếng Aram tại vùng Galilê dưới sự chiếm đóng của Đế quốc La Mã..


Pourquoi lit-on (encore) l’Ancien Testament ? Tại sao người ta (vẫn) đọc Cựu Ước?

Pourquoi lit-on (encore) l’Ancien Testament ? Tại sao người ta (vẫn) đọc Cựu Ước?

23/05/2024

La liturgie laisse une grande part aux textes de l’Ancien Testament, réduite en temps pascal puisque la mort et la résurrection du Christ inaugurent la Nouvelle Alliance....

Raphaen

Raphaen

06/12/2023

Cái Cày

Cái Cày

06/12/2023

Giáo Hội và Kinh Thánh

Giáo Hội và Kinh Thánh

02/10/2023

Như bạn nói, Giáo Hội chắn chắn có trước khi Tân ước hoàn thành. Nhiều Kitô hữu đã sinh ra, lớn lên và chết trước khi cuốn sách cuối cùng của Kinh thánh được viết ra...

KInh Thánh là gì ?

KInh Thánh là gì ?

06/09/2022

Một xác tín chung của các tín hữu Kitô gồm Công Giáo, Chính Thông và Tin Lành, cũng như các tín hữu Do thái, là: Kinh Thánh chính là Lời Thiên Chúa nói với con người

Người phụ nữ lau mặt cho Chúa Giê-su không mang tên Veronica

Người phụ nữ lau mặt cho Chúa Giê-su không mang tên Veronica

14/04/2022

Bà Veronica, được kỷ niệm vào ngày 4 tháng 2, không xuất hiện trong các trình thuật Kinh thánh. Tuy nhiên, ngày nay Thánh Veronica là một phần không thể thiếu trong câu chuyện về cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô

Những kẻ thù của Thiên Chúa?

Những kẻ thù của Thiên Chúa?

07/01/2022

Thưa cha, trong Kinh Thánh có chỗ Chúa nói đến kẻ thù. Vậy mà Chúa là tình thương, sao lại còn có kẻ thù? Như thế phải hiểu thế nào về các kẻ thù của Thiên Chúa?

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art