Thứ Ba, 21 Tháng Mười, 2014

Nhịp Cầu 204

Vậy trên con đường theo Chúa, chúng ta phải tính toán với chính mình và với chính Chúa nữa. Chúng ta phải biết đặt mình dưới bàn tay quan phòng của Ngài, th...

Báo Dân Chúa online khác