Chủ Nhật, 19 Tháng Mười, 2014

Nhịp Cầu 205

Hãy cho vay và đừng mong trả. Hiểu theo mạch văn này thì sẽ không ai cho vay. Luật lúc đó cho biết hạn trả nợ là bảy năm. Sau bảy năm mà không trả nổi thì co...

Báo Dân Chúa online khác