Chủ Nhật, 26 Tháng Sáu, 2016

Được Tặng Khăn

ĐƯỢC TẶNG KHĂN

Chẳng ách mà sao đặt chữ “quàng” ???

Giúp đời, há nở tiếng oan mang !!!

Êm nhung một tấm dài hơn thước

Ấm áp đôi viền rộng quá gang

Sưởi mặt vô duyên thời bấc đến

Yên lòng lạnh lẻo lúc đông sang

Bồi hồi muốn nói cùng… ai đó…

Nợ đến đời sau ta sẽ trang…

 

Strasbourg, đêm mất ngủ 20/11/2012

- Hoàng Hạc Ng. Vô Vi / KVC -

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art