Thứ Năm, 23 Tháng Giêng, 2020

Mẹ tôi

Tết đến mẹ tôi vất vả nhiều,

Mẹ tôi lo liệu đủ trăm điều.

Sân gạch tường hoa người quét lại,

Vẽ cung trừ quỷ, trồng cây nêu...

 

Nguyễn Bính

Bài viết khác