Thứ Ba, 22 Tháng Năm, 2012

Thánh Phan Xi Cô

Thánh Phan Xi Cô sống khó nghèo

Gương soi lành thánh thật khó theo

Cả đời chay tịnh sống thanh khiết

Soi sáng cho con biết vâng theo!

 

Khiển trách Hoàng gia loài áp bức "1"

Vãn hồi bất kiến Pháp với Anh "2"

Thúc giục Louis trả đất chiếm

Chiêm niệm, ôn hòa sống khó khăn!

 

Danh xưng hèn mọn trước tòa Chúa

Phát triển tâm linh sống hãm mình

Chín mốt năm trời gương chói sáng "3"

Soi sáng cho con biết noi theo!

 


"1": Ngài đã khiển trách cả hoàng gia vả chọc giận vua Ferdinand của Naples vì tham tàn, áp bức.
"2": Ngài giúp vãn hoàn hoà bình giữa Pháp- Anh.
"3": Ngài qua đời khi chín mốt tuổi, vào ngày thứ sáu tuần Thánh, năm 1507

Thơ Hoàng Ngọc Lễ

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art