Thứ Ba, 21 Tháng Mười, 2014

Trời lập đông

Hình : LPH

Trời lập đông
Trời đã lập đông rồi đó sao ? 
Chiều thu khép lại tự hôm nào 
Hiu hiu gió thoáng nghe hơi lạnh 
Ngây ngất lòng ai mùa sáng sao 

Nguyễn Khánh Chân

Bài viết khác