Thứ Năm, 26 Tháng Bảy, 2012

Cần Ðến Anh Em

Cần Ðến Anh Em

Lạy Chúa, con cần phải có kẻ khác giúp đỡ, vì đường đời rất tân toan khó thể đi một mình.

Nhưng thường con lại gạt ra những bàn tay đang giơ ra để giúp đỡ con.

Con muốn hoạt động một mình.

Con muốn chiến đấu một mình.

Con muốn thành công một mình.

Trong khi đó bên cạnh con còn có một người bạn tâm phúc, một người chồng, một người vợ hiền, một người anh em, những kẻ thân cận và bao nhiêu bạn đồng nghiệp.

Lạy Chúa, Chúa đã sắp đặt họ bên con nhưng con thường quên lãng họ. Thật ra, chính là mọi người phải cùng chung với nhau mới có thể cừu rỗi nhau được.

Lạy Chúa, xin cho con được nhận thức điều này, và cho con biết đón nhận những Ximêon sẽ giúp đỡ con trên đường đời, mặc dầu họ là những phạm nhân đang bị theo dõi đi nữa.

Michel Quoist

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art