Thứ Hai, 11 Tháng Sáu, 2012

Ngọn gió đưa ta tiến tới

 

Lạy Thần Trí Thiên Chúa
Đấng thổi từng cơn giông
Trận đại phong sẽ đến
Xin xuống trên chúng con
Cho đoàn con “tự do”.

Lạy Thần Trí Thiên Chúa
Đấng đã làm trổi dậy
Tiên tri, vua thời xưa
Thánh của mọi thời đại
Xin dật dậy nhân trần.

Lạy Thần Trí Thiên Chúa
Đấng chọc phủng thành trì
Của ù-lì định mệnh
Hãy đến kéo đoàn con
Giúp làm tròn lịch sử.

Lạy Thần Trí Thiên Chúa
Thầy của mọi bất ngờ
Thổi hướng nào tùy ý
Xin giúp con sáng tạo
Phát minh điều bất khả.

Lạy Thần Trí Thiên Chúa
Động lực của tình yêu
Sức niềm tin nương tựa
Xin giúp con đứng vững
Không ngưng trong hy vọng.

 

Philippe Varnier
Tạm dịch François Nguyễn Văn Hồng

 

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art