Thứ Hai, 11 Tháng Sáu, 2012

Một lời cầu xin khiêm tốn

Lạy Chúa, để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang,
xin rộng ban cho con ân huệ này
là chỉ đau khổ
vì đã làm cho người khác đau khổ,
và chỉ vui mừng
vì đã giúp anh em con bớt cực khổ hơn :
          Và để giúp anh em con bớt cực khổ hơn.
          Xin ban cho con một tinh thần mềm dẻo
để con chấp nhận tỏ ra mình yếu đuối
hoặc không người bênh đỡ
hơn là làm phiền lòng hay chà đạp người khác.
          Xin ban cho con một tinh thần ngay thẳng,
để con không bao giờ hiểu theo nghĩa xấu
một điều người khác đã làm con phiền lòng.
          Xin ban cho con một tinh thần đơn sơ,
để con không trở nên gánh nặng
cho những người đang sống chung quanh con.
          Xin ban cho con một tấm lòng hăng hái,
để con luôn cởi mở
đối với những người có thể ghét bỏ, ganh tị, phân bì con.
          Xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn,
để con không trở nên cứng cỏi
trước những lời chỉ trích,
trước những việc làm không ngay thẳng,
trước những lời kết án nghiệt ngã hay vội vàng.
          Xin ban cho con một tấm lòng rộng mở,
để con chịu đựng những ai có óc hẹp hòi,
những người ích kỷ đến độ không sao chịu nổi.
          Xin ban cho con một ý chí vững vàng,
để con mãi kiên tâm,
dầu có phải mỏi mệt, dầu có gặp thái độ vô ơn.
          Xin ban cho con một ý chí dai bền,
để anh em con được hạnh phúc,
dầu họ có khuyết điểm, dầu họ có yếu đuối.
          Xin ban cho con một ý chí luôn toả sáng,
để chung quanh con,
không có ai chán nản, không có ai ngã lòng.
          Xin ban cho con đừng bao giờ phê phán khi chưa đủ bằng cớ,
và khi phải phê phán,
thì luôn luôn khoan hậu, nhân từ.
          Xin ban cho con đừng bao giờ tin vào điều xấu
mà có người đã nói về những ai vắng mặt,
và nhất là đừng bao giờ lặp lại điều xấu đó.
          Và trên hết mọi sự,
xin Chúa dạy con biết để tai nghe,
biết đoán ý người khác,
biết tha thứ không ngừng.
          Lạy Chúa, xin ban cho con những ân huệ đó,
để anh em con bớt cực khổ vì con. A-men.


Bản dịch của Nguyễn Ngọc Tỉnh

 

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art