Thứ Sáu, 16 Tháng Mười Một, 2012

Con xin liều mạng

CON XIN LIỀU MẠNG

Lạy Chúa, con muốn nên một kẻ biết đánh  liều mạng sống, biết thí thân xả kỷ. Đời sống để mà làm gì, nếu không phải là để được hiến dâng ?

Lạy Chúa, Chúa đã chịu sinh ra cách bất thần trong một chuyến đi đường và Chúa đã chịu chết như người phạm nhân, sau bao ngày giong ruổi trên các ngả đường, không tiền, không bạc, đường lưu đày, đường giảng dạy lưu động. Xin Chúa đem con ra khỏi cái vỏ ích kỷ và lòng yêu thanh nhàn dễ dãi của con. Đã được ghi chạm dấu Thánh Giá Chúa, chớ gì con không phải sợ một cuộc sống kham khổ khắt khe nào nữa ; xin cho con luôn sẵn sàng để dẫn bước vào con đường mạo hiểm mà Chúa đang gọi con vào.

Lạy Chúa Giêsu, như lời Chúa dạy con phải liều thí mạng con. Con phải liều thí nó cho tình yêu Chúa ; Nhiều người khác họ có thể sống khôn ngoan, nhưng riêng cho Chúa bảo con phải sống khờ dại. Kẻ khác họ tin tưởng nơi mệnh lệnh. Nhưng Chúa bảo con hãy tin tưởng vào tình yêu ; nhiều người khác nghĩ rằng phải lo dự trữ, nhưng Chúa bảo con hãy thí phát.  Những người khác đang sống yên hàn, nhưng Chúa đã bảo con phải tiến bước ra đi và sẵn sàng nhận lãnh vui mừng cũng như sẵn sàng chịu đau khổ, chịu thất bại cũng như được thành công. Đừng đặt tin tưởng vào con, mà phải dặt tin vào Chúa, phải lăn mình vào cuộc thử thách của đời sống Công Giáo mà không cần biết hậu quả, và sau cùng Chúa dạy con phải liều mạng vì tình yêu Chúa. Amen

Cha Joly

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art