Thứ Hai, 18 Tháng Hai, 2019

Đại học đầu tiên của VN thập niên 1920

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những địa điểm du lịch nhiều khách đến thăm. Đây là trường Đại học đầu tiên của Việt Nam. Không chỉ vậy gần đến mùa thi cử hàng năm, nhiều thí sinh đến đây để cầu may thi cử...
Vào thập niên 1920, khu vực xung quanh Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội vẫn còn rất hoang sơ. Dù vậy, diện mạo kiến trúc của công trình này không có nhiều khác biệt so với ngày nay.

Đại học đầu tiên của VN thập niên 1920 - 1

Từ trên cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhìn ra hồ Văn, Hà Nội thập niên 1920. Ảnh tư liệu.

Đại học đầu tiên của VN thập niên 1920 - 2

Văn Miếu Môn - cổng chính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trên gác của Văn Miếu Môn lúc này có bia đá khắc hai bài thơ của vua Khải Định, nay không còn nữa. Ảnh tư liệu.

Đại học đầu tiên của VN thập niên 1920 - 3

Từ Văn Miếu Môn nhìn về Đại Trung Môn. Sau Đại Trung Môn là Khuê Văn Các. Ảnh tư liệu.

Đại học đầu tiên của VN thập niên 1920 - 4

Từ Đại Trung Môn nhìn về Văn Miếu Môn. Ảnh tư liệu.

Đại học đầu tiên của VN thập niên 1920 - 5

Từ Đại Trung Môn nhìn về Khuê Văn Các. Ảnh tư liệu.

Đại học đầu tiên của VN thập niên 1920 - 6

Giếng Thiên Quang nằm sau Khuê Văn Các. Ảnh tư liệu.

Đại học đầu tiên của VN thập niên 1920 - 7

Các bia đá nằm ở hai bên giếng Thiên Quang. Ảnh tư liệu.

Đại học đầu tiên của VN thập niên 1920 - 8

Tòa Đại Bái Đường ở khu điện thờ của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh tư liệu.

Đại học đầu tiên của VN thập niên 1920 - 9

Gian chính của Đại Bái Đường nhìn từ bên ngoài. Ảnh tư liệu.

Đại học đầu tiên của VN thập niên 1920 - 10

Các viên quan đứng trước Đại Bái Đường. Ảnh tư liệu.

Đại học đầu tiên của VN thập niên 1920 - 11

Các quan thực hiện nghi lễ tại Đại Bái Đường. Ảnh tư liệu.

Đại học đầu tiên của VN thập niên 1920 - 12

Bên trong tòa Đại Bái Đường. Phía sau công trình này là tòa Thượng Điện. Ảnh tư liệu

Bài viết khác