Thứ Hai, 27 Tháng Sáu, 2016

Thuyền và biển

Thuyền và biển

Thuyền và biển - 1

 

Hình : LPH

Chỉ có thuyền mới hiểu

Biển mênh mông nhường nào

Chỉ có biển mới biết,

Thuyền đi đâu, về đâu

Xuân Quỳnh

Bài viết khác