Thứ Hai, 17 Tháng Chín, 2018

“Nữ tu Twitter”

“Nữ tu Twitter”

Sơ Xiskya Valladares thường được gọi thân mật là “Nữ tu Twitter” vì là một gương mặt rất quen thuộc trên mạng xã hội với hơn 45.000 lượt theo dõi. Sơ Valladares (dòng Đức Maria Đồng Trinh) từng học ngành triết và cũng là một nhà báo.

Sơ bắt đầu sử dụng mạng Twitter cho phong trào 15-M ở Tây Ban Nha và nhận ra mình chính là tiếng nói của những người yếu thế. Vị nữ tu tin rằng mình đang có một trọng trách lớn trong việc truyền tải thông điệp của Thiên Chúa thông qua khả năng tiếp cận và độ lan tỏa bằng Twitter đến mọi người.

Sơ đã từng giúp đỡ và thay đổi cuộc đời của một nhà báo vô thần, người đã cải đạo trước khi mất. Một người khác đã đến gặp sơ chỉ để giải thích ông ta là người đồng tính, và đang rất cần tìm một ai đó nói với mình rằng: “Thiên Chúa yêu thương bạn”.

Mục tiêu chính của sơ là tiếp cận những người không có đức tin để trao cho họ cơ hội hiểu hơn về Giáo hội. Sơ tránh dùng các thuật ngữ mang đậm tính tôn giáo, nhưng tin rằng các thông điệp ẩn sau các bài viết của mình vẫn luôn thể hiện được tinh thần của Phúc Âm.

Thiện Tâm (theo Romereports)

Bài viết khác