Thứ Sáu, 23 Tháng Mười Một, 2012

Trước ngưỡng cửa đời sống

TRƯỚC NGƯỠNG CỬA ĐỜI SỐNG

Lạy Chúa, con xin hiến dâng Chúa những chân trời mới đang thu hút con và chính Chúa đã gọi con đi tới.

Theo gương Chúa con muốn cất bước ra đi không phải để được người ta phụng sự, mà là để phụng sự kẻ khác.

Con hiến dâng đời con, để trên bước đường ngày mai, thực hiện chương trình bác ái mà Chúa đã mang đến cho thế gian, là… »chúng con hãy yêu nhau… Sự gì con làm cho một kẻ nhỏ mọn nhất trong số những kẻ thuộc về Cha, thì chính con làm cho Cha đấy « .

Lạy Chúa, thế gian đau khổ, bởi vì thế gian đi xa Chúa. Nhiều linh hồn không được yên vui thật là bởi vì họ không gặp được Chúa là sự thật, sự sống và sự bình an.

Lạy Chúa, xin giúp con để con làm nhiều người biết được và mến Chúa hơn, ở trong cách mới mà ngày mai Chúa sẽ đặt để cho con.

(Cha Lelotte) 

Bài viết khác

Điều gì xảy ra khi ăn thực phẩm hết hạn sử dụng?

Điều gì xảy ra khi ăn thực phẩm hết hạn sử dụng?

25/07/2022

Thông thường, thực phẩm hết hạn sử dụng thì sẽ bỏ vào sọt rác. Nhưng có lúc nào bạn để ý chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn chúng? Đồ ăn hết hạn có thật sự tệ hay không? Liệu lỡ may ăn thực phẩm quá hạn thì có gây ảnh hưởng đến sức khỏe?

Art