Thứ Sáu, 23 Tháng Mười Một, 2012

Trước ngưỡng cửa đời sống

TRƯỚC NGƯỠNG CỬA ĐỜI SỐNG

Lạy Chúa, con xin hiến dâng Chúa những chân trời mới đang thu hút con và chính Chúa đã gọi con đi tới.

Theo gương Chúa con muốn cất bước ra đi không phải để được người ta phụng sự, mà là để phụng sự kẻ khác.

Con hiến dâng đời con, để trên bước đường ngày mai, thực hiện chương trình bác ái mà Chúa đã mang đến cho thế gian, là… »chúng con hãy yêu nhau… Sự gì con làm cho một kẻ nhỏ mọn nhất trong số những kẻ thuộc về Cha, thì chính con làm cho Cha đấy « .

Lạy Chúa, thế gian đau khổ, bởi vì thế gian đi xa Chúa. Nhiều linh hồn không được yên vui thật là bởi vì họ không gặp được Chúa là sự thật, sự sống và sự bình an.

Lạy Chúa, xin giúp con để con làm nhiều người biết được và mến Chúa hơn, ở trong cách mới mà ngày mai Chúa sẽ đặt để cho con.

(Cha Lelotte) 

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art