Mỹ

Hoa Thịnh Đốn : Washington DC

Hoa Thịnh Đốn : Washington DC

01/08/2012

Hoa Thịnh đốn (HTD) là tên Việt ngữ của thành phố Washington, District of Columbia, thủ đô của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nằm giữa hai tiểu bang Maryland và Virginia...


Nước Mỹ có bao nhiêu tiểu bang

Nước Mỹ có bao nhiêu tiểu bang

31/07/2012

Trong tuần này đài nhận được một câu hỏi của thính gải ở Sri Lanka thắc mắc không biết nước Mỹ có bao nhiêu tiểu bang. Cô nói rằng các giáo sư trong trường đạ...

Điều gì xảy ra khi ăn thực phẩm hết hạn sử dụng?

Điều gì xảy ra khi ăn thực phẩm hết hạn sử dụng?

25/07/2022

Thông thường, thực phẩm hết hạn sử dụng thì sẽ bỏ vào sọt rác. Nhưng có lúc nào bạn để ý chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn chúng? Đồ ăn hết hạn có thật sự tệ hay không? Liệu lỡ may ăn thực phẩm quá hạn thì có gây ảnh hưởng đến sức khỏe?

Art