Mỹ

Hoa Thịnh Đốn : Washington DC

Hoa Thịnh Đốn : Washington DC

01/08/2012

Hoa Thịnh đốn (HTD) là tên Việt ngữ của thành phố Washington, District of Columbia, thủ đô của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nằm giữa hai tiểu bang Maryland và Virginia...


Nước Mỹ có bao nhiêu tiểu bang

Nước Mỹ có bao nhiêu tiểu bang

31/07/2012

Trong tuần này đài nhận được một câu hỏi của thính gải ở Sri Lanka thắc mắc không biết nước Mỹ có bao nhiêu tiểu bang. Cô nói rằng các giáo sư trong trường đạ...

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art