Thứ Tư, 27 Tháng Sáu, 2012

Ý nghĩa chữ RIP (R.I.P.)

Ý nghĩa chữ RIP (R.I.P.)

Truyền thống các nghi thức Công giáo, cuối bản cáo phó người qua đời hoặc trên bia mộ có ghi hoặc khắc ba chữ: RIP (R.I.P.)

Đây là ba chữ viết tắt của cụm từ tiếng Latinh "Requiescat in pace" (số ít) hoặc "Requiescant in pace" (số nhiều), nghĩa là:

"ông ấy/bà ấy, họ... có thể nghỉ ngơi trong an bình"

Còn chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh : "Rest In Peace" nghĩa là: "Nghỉ ngơi trong an bình"

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art