Thứ Hai, 16 Tháng Tư, 2018

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres

22 kiệt tác điêu khắc bạn phải nghi ngờ lực hấp dẫn, tác phẩm thứ 5 khiến  bạn  dụi mắt vài lần vẫn khó tin

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 1

Khả năng sáng tạo trong nghệ thuật là vô hạn, và đôi khi, nó có thể khiến niềm tin, thành kiến và thậm chí cả những khái niệm về có thể và không thể của chúng ta phải lung lay.

1. Force Of Nature của Lorenzo Quinn

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 2

2. Wire Fairies của Robin Wight

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 3

3. Wursa của Daniel Firman

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 4

4. Trans Ī Re của redrik Raddum

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 5

5. Floating Stone của Smaban Abbas

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 6

6. Coffee Kiss của Johnson Tsang

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 7

7. Les Voyageurs” của Bruno Catalano

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 8

8. Wurf VI của Anna Borgman và Candy Lenk

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 9

9. Book Sculptures của Alicia Martin

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 10

10. Vaartkapoen của Tom Frantzen

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 11

11. Window With Ladder – Too Late For Help của Leandro Erlich

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 12

12. Balancing Sculptures của Jerzy Kędziora

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 13

13. Pentateuque của Fabien Mérelle

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 14

14. The Virgins Of Apeldoorn của Elisabet Stienstra

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 15

15. Monte-Meubles, L’Ultime Déménagement – Leandro Erlich

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 16

16. Car Sculptures của Gerry Judah

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 17

17. Stone Balancing của Adrian Gray

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 18

18. Abedo của Emil Alzamora

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 19

19. Pick Yourself Up And Pull Yourself Together của Alex Chinneck

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 20

20. Suspended của Menashe Kadishman

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 21

21. Michael Jones Sculpture của Jerzy Kędziora

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d’oeuvres - 22

22. Cantamar của Woods Davy

 

Nguồn : nsvietnam.blogspot.com

Huỳnh Phương – Huệ Hương

Bài viết khác

Khác biệt giữa xưng tội cá nhân và việc cử hành sám hối ?

Khác biệt giữa xưng tội cá nhân và việc cử hành sám hối ?

09/09/2022

Trong bí tích sám hối, hay bí tích hòa giải, các tín hữu đến để xin ơn tha tội. Hình thức phổ biến nhất của bí tích này là việc cử hành giữa linh mục và hối nhân.

Mẹo nấu ăn giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng

Mẹo nấu ăn giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng

23/06/2023

Dù bạn là một nhà bếp chuyên nghiệp hay chỉ mới nấu ăn lần đầu tiên, có một số mẹo và thủ thuật hữu ích mà bạn nên biết. Những mẹo nhỏ và hữu ích về nấu ăn này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc trong nhà bếp.

Art