Thứ Ba, 22 Tháng Năm, 2012

Tro bụi

Tro bụi

Hoàng Ngọc Lễ

Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi "1"

để một mai vươn hình hài lớn dậy.

Ôi cát bụi tội đầy

tro bụi lại phủ kín thân tôi! "2"

Thân xác tôi bùn tro

Xin thần thiêng hoài đoái

Giải thoát cõi hồn tôi

Khỏi nơi chốn tù đầy! "3"

Cho yêu thương trìu mến

cho chia sẻ, ngọt bùi

không gian tà, yếu đuối

chẳng hận thù, giao tranh!

Xin thần linh ánh sáng

Chiếu rõi cõi lòng tôi "4"

như bầu trời sao sáng

Tình yêu đẹp qúa thôi!

Thân tôi là tro bụi,

chết rồi phủ bụi tro

lòng thành xin thương đoái,

chiếu rõi cõi hồn tôi!

(ngày lễ tro 2003)

"1": Nhạc Trịnh Công Sơn 

"2": St 1,26-3,24 Thiên Chúa dùng bùn đất tạo dựng Adam .....

"3":  Rm 7,15.19.21-24: Ai sẽ giải thoát thân xác tôi khỏi thân xác hay chết này.

"4": Pl 2,15: Anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên bầu trời

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art