Thứ Hai, 12 Tháng Hai, 2024

Giôna, người phản kháng

Giôna, người phản kháng

Giôna bướng bỉnh, gắt gỏng, ngoan cố trong việc từ chối sứ mạng Thiên Chúa giao cho ông: ông phải đi rao giảng ở Ninivê, một thành phố khổng lồ đến nỗi phải mất vài ngày mới đi qua được (Ga 3,3). Giôna lên con tàu đầu tiên ông thấy để chạy trốn ý muốn của Chúa. Nhưng các phần tử đồng minh của Chúa quay lưng lại với ông và Giôna bị ném xuống biển và bị nuốt chửng bởi một con cá rất lớn vốn là một ngôi mộ nổi, theo hình ảnh được Zénon ở Verona sử dụng. Bất chấp tất cả, Giôna là một người có đức tin và ông cầu nguyện: »Còn tôi, tôi đã kêu lên: Tôi bị xua đi khỏi trước mắt Người. Dẫu vậy tôi cũng sẽ cứ nhìn lên đền thánh của Người » (2, 5). Giôna một nhân vật rất gần gũi với chúng ta, bởi vì ông minh họa cho tất cả những mâu thuẫn, những từ chối cũng như những chấp nhận của chúng ta. Ông có hiểu bài học Chúa đã ban cho ông không? Điều này chưa chắc chắn vì cho đến cuối cùng, trong khi vua Ninivê tiếp nhận rất tốt thông điệp của ông thì Giô-na sẽ tiếp tục thách thức những gì Chúa gửi đến cho ông.

Christine Pellistrandi dạy Kinh thánh tại Paris

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art