Thứ Sáu, 30 Tháng Mười Một, 2012

Cho tâm hồn con quảng đại

CHO CON TÂM HỒN QUẢNG ĐẠI

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, trong số bạn hữu con, con đoán chắc có nhiều người sống như thể là Chúa không có.

Trong gia đình con có lẽ cũng thế, Chúa cũng không được yêu mến cho xứng đáng.

Trong họ con, trong nước con, trên toàn cầu có không biết bao nhiêu người ơ hờ lãnh đạm đối với Chúa.

Nhưng Chúa đã thương ban cho con được biết Chúa, được yêu mến Chúa, Chúa đã gọi đích danh con thì con quyết sống nhiệt thành như lòng Chúa đang mong đợi.

Giữa nhân loại hư vong tội lỗi, con muốn nên một phần tử trong sạch, sống dồi dào trong đời sống Chúa.

Tuy những phương thế mà con có thể làm được nhờ sự đọc kinh cầu nguyện và hy sinh hãm mình, con muốn đền bồi những tội ác của thế gian và sự vô ơn mà Chúa đang phải chịu.

Con muốn giúp Chúa, lạy Trái Tim Chúa Giêsu. Con muốn giúp Chúa để dâng lên Chúa Cha trên trời một thế hệ nhân loại tốt đẹp hơn, bởi vì nhờ mật thiết kết hiệp với Chúa, con đã hết tâm phụng sự công cuộc hằng sống và đền bồi mà Chúa đã khởi công.

Xin Chúa ban cho con một tâm hồn quảng đại, luôn trung thành với những quyết định.

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu đang đầy lửa yêu con, xin đốt lòng con yêu mến Chúa lại.

(Cha Lilotte–Rabboni)

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art