Thứ Sáu, 30 Tháng Mười Một, 2012

Cho tâm hồn con quảng đại

CHO CON TÂM HỒN QUẢNG ĐẠI

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, trong số bạn hữu con, con đoán chắc có nhiều người sống như thể là Chúa không có.

Trong gia đình con có lẽ cũng thế, Chúa cũng không được yêu mến cho xứng đáng.

Trong họ con, trong nước con, trên toàn cầu có không biết bao nhiêu người ơ hờ lãnh đạm đối với Chúa.

Nhưng Chúa đã thương ban cho con được biết Chúa, được yêu mến Chúa, Chúa đã gọi đích danh con thì con quyết sống nhiệt thành như lòng Chúa đang mong đợi.

Giữa nhân loại hư vong tội lỗi, con muốn nên một phần tử trong sạch, sống dồi dào trong đời sống Chúa.

Tuy những phương thế mà con có thể làm được nhờ sự đọc kinh cầu nguyện và hy sinh hãm mình, con muốn đền bồi những tội ác của thế gian và sự vô ơn mà Chúa đang phải chịu.

Con muốn giúp Chúa, lạy Trái Tim Chúa Giêsu. Con muốn giúp Chúa để dâng lên Chúa Cha trên trời một thế hệ nhân loại tốt đẹp hơn, bởi vì nhờ mật thiết kết hiệp với Chúa, con đã hết tâm phụng sự công cuộc hằng sống và đền bồi mà Chúa đã khởi công.

Xin Chúa ban cho con một tâm hồn quảng đại, luôn trung thành với những quyết định.

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu đang đầy lửa yêu con, xin đốt lòng con yêu mến Chúa lại.

(Cha Lilotte–Rabboni)

Bài viết khác

Điều gì xảy ra khi ăn thực phẩm hết hạn sử dụng?

Điều gì xảy ra khi ăn thực phẩm hết hạn sử dụng?

25/07/2022

Thông thường, thực phẩm hết hạn sử dụng thì sẽ bỏ vào sọt rác. Nhưng có lúc nào bạn để ý chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn chúng? Đồ ăn hết hạn có thật sự tệ hay không? Liệu lỡ may ăn thực phẩm quá hạn thì có gây ảnh hưởng đến sức khỏe?

Art