Thứ Ba, 29 Tháng Chín, 2020

Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885

Năm 1884, ông Charles-Edouard Hocquard theo đoàn lính viễn chinh Pháp tới xâm chiếm Việt Nam. Ngoài việc là một bác sĩ quân y, ông còn là một nhiếp ảnh gia. Ông đã chụp nhiều hình ảnh lịch sử quan trọng duy nhất còn lại về thành Hà Nội giai đoạn 1884-1885, và chúng trở thành kho tư liệu và đề tài cho các hoạ sĩ căn cứ để vẽ nên những loạt tranh minh hoạ vô cùng phong phú cho cuốn sách ‘Une campagne au Tonkin’ (Một chiến dịch ở Bắc Kì), xuất bản tại Paris, Pháp năm 1892.

Một chiến dịch ở Bắc Kì bao gồm 247 bức tranh in bản kẽm do nhiều họa sĩ vẽ, miêu tả nhiều mặt của xã hội Bắc Kì và một phần Huế, cùng những hoạt động của quân đội viễn chinh Pháp tại Việt Nam.

Dưới đây là một số bức tranh trong cuốn sách, được trích dẫn với tiêu chí thể hiện cuộc sống và một số kiến trúc truyền thống của người Việt Nam:

Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 1Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 2Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 3Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 4Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 5Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 6Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 7Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 8Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 9Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 10Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 11Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 12Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 13Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 14Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 15Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 16Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 17Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 18Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 19Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 20Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 21Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 22

 

 

Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 23Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 24Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 25Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 26Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 27Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 28Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 29Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 30Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 31Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 32Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 33Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 34Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 35Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 36Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 37Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885 - 38

Theo bài viết Tranh minh hoạ trong cuốn ‘Một chiến dịch ở Bắc Kì’

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art