Thứ Ba, 16 Tháng Năm, 2023

Mùa Thường Niên sau Lễ Hiện Xuống.

Mùa Thường Niên sau Lễ Hiện Xuống.

Sau 50 ngày của Mùa Phục Sinh kết thúc với Lễ Hiện Xuống, chúng ta bước vào giai đoạn thứ hai của Mùa Thường Niên trong Năm Phụng Vụ. Thời gian “thông thường” này bắt đầu với hai Lễ Trọng. Vào Chúa Nhật sau Lễ Hiện Xuống, Giáo Hội cử hành Lễ Chúa Ba Ngôi, cử hành thực tại mầu nhiệm một Thiên Chúa trong sự hiệp nhất yêu thương của ba ngôi vị khác biệt, bình đẳng và không thể chia cắt là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Nhật thứ hai sau Lễ Hiện Xuống, Lễ Mình và Máu Chúa Kitô được cử hành. Lễ trọng thể này, được cử hành hầu hết mọi nơi trên thế giới vào Thứ Năm sau tuần bát nhật của Lễ Hiện Xuống, kỷ niệm sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, dưới hình bánh và rượu được truyền phép, và là lời kêu gọi đào sâu ý nghĩa và vị trí của Bí tích Thánh Thể và vị trí trong cuộc sống con người.

Năm nay, các Chúa nhật Thường niên năm A được tiếp tục từ Chúa nhật thứ 11, ngày 18 tháng 6.

 

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art