Thứ Tư, 06 Tháng Sáu, 2012

Đêm Nguyện Cầu (Thơ)

Thánh đường con đến nguyện cầu 
Cúi xin Thiên Chúa nhiệm mầu Ngôi Hai 
Chúng con những kẻ lạc loài 
Xa quê xa nước sống đời tha phương 
Mất rồi mất hết tình thương 
Quê nhà cha mẹ vấn vương đêm ngày 
Mẹ già không được gần bên 
Cha đau không được những ngày thuốc thang 
Anh em thân thích họ hàng 
Tình chồng nghĩa vợ đôi đàng đôi nơi 
Thân tình bạn hữu không lời 
Xa rồi xa cả ngàn đời Chúa ơi 
Tòa cao Chúa ngự nơi nơi 
Xót thương trần thế muôn đời khổ đau 
Đêm nay Chúa xuống gian trần 
Xin tha tội lỗi xóa sầu chúng con 
Chiến tranh dai dẵng héo mòn 
Thịt rơi máu đổ nước non nghèo nàn 
Chúa ơi, xin Chúa thương ban 
Cho người dân Việt hân hoan đón chờ 
Thanh bình đất nước nên thơ 
Những người lưu lạc hết mờ lệ rơi. 
  
Nemours 1976

Hà Như Chi

Bài viết khác

Điều gì xảy ra khi ăn thực phẩm hết hạn sử dụng?

Điều gì xảy ra khi ăn thực phẩm hết hạn sử dụng?

25/07/2022

Thông thường, thực phẩm hết hạn sử dụng thì sẽ bỏ vào sọt rác. Nhưng có lúc nào bạn để ý chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn chúng? Đồ ăn hết hạn có thật sự tệ hay không? Liệu lỡ may ăn thực phẩm quá hạn thì có gây ảnh hưởng đến sức khỏe?

Art