Thứ Bảy, 08 Tháng Mười Hai, 2012

Xung phong

XUNG PHONG

Lạy Chúa, con muốn cùng nhiều Thanh Niên khác xây dựng một thế giới mới, không phải một thế giới đầy oán thù, láo xược và trộm cắp, mà là một thế giới bác ái, hòa hợp, đoàn thể, nơi mà mọi người chỉ biết phụng sự công ích ; một thế giới được điều khiển do luật Phúc âm và được nên như một họ đạo.

Cái sườn của cái thế giới mới đó đã được Chúa tạo lập cách vững chắc và hòa hợp rồi, do những lời Chúa và Hội Thánh dạy bảo.

Cái mà hiện đang còn thiếu là những bàn tay xây dựng, nhất là lớp thanh thiếu niên mê say với sứ mạng Chúa, đêm ngày hăng say làm việc để tòa nhà (thế giới) đó được dụng lên…

Lạy Chúa, chỉ có mình Chúa mới có thể làm cho thế giới được hạnh phúc. Do đó, con xin Chúa hãy làm cho con được nên một người Công Giáo đích thực, một tay sai nhiệt thành nhất của Chúa, luôn sẵn sàng để xung phong…

Lạy Chúa, nhờ Chúa, con mới có cái gì để nói lại cho thế giới biết, con mới có một tin lành để rao giảng, con mới có một sứ mạng cao cả để chu toàn.

Con xin hiến dâng phụng sự Chúa, tự do, cương quyết và thực tình. Con xin Chúa hãy làm cho sự sống và Lời Chúa chuyển vào hết mọi nơi trong thân thể con, trong tinh thần con, trong tâm can và trong ý chí con.

Lạy Chúa, con muốn trung thành luôn với Chúa, trung thành một cách mạnh bạo, trung thành một cách dịu dàng…

Cha Lelotte

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art