Thứ Sáu, 01 Tháng Mười Hai, 2023

Lễ Trọng ; Lễ Kính và Lễ Nhớ ?

Lễ Trọng ; Lễ Kính và Lễ Nhớ ?

Phỏng theo Agnès Pinard Legry – đăng ngày 28/07/21 trong Aleteia

Đời sống phụng vụ được nhấn mạnh bởi nhiều cử hành bao gồm lễ trọng, lễ kính và lễ nhớ.

Đạo Công giáo mang sắc thái một tôn giáo của niềm vui, được thể hiện trong suốt năm phụng vụ qua các cử hành rất đặc trưng khác nhau ... đôi khi khó phân biệt!

1. Lễ trọng

Những lễ trọng gồm Lễ Giáng Sinh, Lễ Hiển Linh, Lễ Truyền Tin và Lễ Phục Sinh. Đây là "mức độ cao nhất trong việc cử hành các lễ". Do đó, các lễ trọng thiết yếu của đời sống phụng vụ. Và Lễ Phục sinh – coi như lễ trọng nhất  - : lễ trọng của các lễ trọng.

2. Lễ Kính

Lễ Kính không nhầm lẫn với lễ các vị thánh bổn mạng, chẳng hạn như lễ DângChúa Giêsu trong Đền thờ, Lễ sinh nhật Đức Maria, tất cả lễ các tông đồ và các thánh sử (ngoại trừ lễ Thánh Phêrô và Phaolô là lễ trọng) lễ các thiên thần, lễ một số vị tử đạo…. Đây như “mức độ thứ hai của các cử hành phụng vụ”. Các lịch phụng vụ được đặt ở đầu sách lễ, sách kinh và sách phụng vụ các Giờ Kinh, ghi rõ các cử hành cấp bậc của Lễ. Vào ngày lễ Kính, trong Thánh lể hát kinh Vinh Danh.

3. Lễ NHỚ

Lễ nhớ bắt buộc hoặc không bắt buộc, tôn vinh các vị thánh được coi quan trọng, chẳng hạn như thánh Basile hoặc thánh Têrêsa thành Avila. Trong một sắc lệnh được công bố vào tháng 2 năm 2021, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích quyết định ghivào lịch Phụng vụ La mã lễ nhớ các Thánh Mátta, Maria và thánh Ladarô vào ngày 29 tháng 7. Một quyết định thưởng cho "nhân chứng Phúc âm quan trọng vì họ đón Chúa Giê-su vào nhà của họ, chăm chú lắng nghe ngài, tin rằng ngài là sự sống lại và là sự sống". Đây là “mức độ thứ ba của việc cử hành phụng vụ”. Và gọi lễ nhớ bắt buộc khi thánh lễ và phụng vụ được cử hành để vinh danh vị thánh và lễ nhớ không bắt buộc khi có thể cử hành thánh lễ để vinh danh vị thánh nhưng không cần thiết.

4.  CÁC THÁNH LỄ

Cuốn Tử đạo danh mục La mã là một danh sách chi tiết nhưng không đầy đủ về các vị thánh, các vị chân phước và các vị tử đạo được Giáo hội công nhận, và dựa vào đó để mừng lễ các vị thánh quan thầy. Thánh lễ hoặc một trong những phụng vụ trong ngày có thể được thánh hiến, nếu hoàn cảnh phù hợp, cho vị thánh có tên tương ứng với ngày đó trong lịch. Nhưng nếu người ta luôn đánh giá cao việc cử hành lễ vị thánh quan thầy hoặc để cầu nguyện với người đó vào ngày người đó được cử hành, thì những lễ này không thuộc các loại trên và không mang tính cách bắt buộc.

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art