Thứ Bảy, 15 Tháng Mười Hai, 2012

Để con phụng sự Chúa

ĐỂ CON PHỤNG SỰ CHÚA

Lạy Chúa Kitô xin hãy nhận cho con phụng sự Chúa,

Ban cho con chỉ biết sợ một mình Chúa chỉ biết theo Chúa…

Xin làm cho con nên dạn dĩ và thẳng thắn hơn, và hãy làm cho lòng con thêm trong trắng,

Lạy Chúa Kitô, xin nhận con làm lính của Chúa,

Xin võ trang con bằng đức tin và chí hiên ngang…

Võ trang bằng đức mến và lòng nhân đạo,

Bằng sức mạnh và lòng tin cậy ;

Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa Kitô,

Xin Chúa nhận cho con phụng sự Chúa.

P.Doncoeur

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art