Thứ Bảy, 15 Tháng Mười Hai, 2012

Để con phụng sự Chúa

ĐỂ CON PHỤNG SỰ CHÚA

Lạy Chúa Kitô xin hãy nhận cho con phụng sự Chúa,

Ban cho con chỉ biết sợ một mình Chúa chỉ biết theo Chúa…

Xin làm cho con nên dạn dĩ và thẳng thắn hơn, và hãy làm cho lòng con thêm trong trắng,

Lạy Chúa Kitô, xin nhận con làm lính của Chúa,

Xin võ trang con bằng đức tin và chí hiên ngang…

Võ trang bằng đức mến và lòng nhân đạo,

Bằng sức mạnh và lòng tin cậy ;

Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa Kitô,

Xin Chúa nhận cho con phụng sự Chúa.

P.Doncoeur

Bài viết khác

Điều gì xảy ra khi ăn thực phẩm hết hạn sử dụng?

Điều gì xảy ra khi ăn thực phẩm hết hạn sử dụng?

25/07/2022

Thông thường, thực phẩm hết hạn sử dụng thì sẽ bỏ vào sọt rác. Nhưng có lúc nào bạn để ý chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn chúng? Đồ ăn hết hạn có thật sự tệ hay không? Liệu lỡ may ăn thực phẩm quá hạn thì có gây ảnh hưởng đến sức khỏe?

Art