Thứ Sáu, 22 Tháng Ba, 2013

Mục đích cầu nguyện

MỤC ĐÍCH CỦA CẦU NGUYỆN

LTS: Cha John Dietzen là một nhà Thần Học. Ngài phụ trách mục giải đáp những thắc mắc của giáo dân liên quan đến các vấn đề thần học, luân lí trên tờ Catholic Telegraph, phát hành ở Tổng Giáo Phận Cincinnati, Ohio.

GIÁO DÂN HỎI: Mới đây trong một lớp Kinh Thánh, chúng con bàn về chuyện tại sao chúng ta cầu nguyện khi mà Chúa đã biết những gì sẽ xẩy ra và chúng ta không làm cho Ngài đổi ý được. Do đó, lời cầu nguyện không để xin điều gì mà chỉ để tán tụng Chúa. Cha có đồng ý như vậy không?

CHA JOHN DIETZEN TRẢ LỜI : Ca tụng Chúa, cảm tạ và vinh danh Ngài vì Ngài là Đấng nào và vì sự thiện hảo của Ngài, thì chắc chắn là hình thức cầu nguyện tốt nhất. Tuy nhiên, lời cầu xin ơn phù giúp chính yếu không nhằm làm thay đổi ý Chúa cho bằng việc nhận biết sự quan phòng và sự chăm sóc của Ngài đối với chúng ta, bao gồm cả việc Ngài biết tới những lời cầu nguyện, những khát vọng và những gì chúng ta mong muốn.

Điều quan trọng ở đây là nhận ra rằng chúng ta đang dính dáng tới ít nhất là hai mầu nhiệm lớn, có nghĩa là chúng vượt quá xa khỏi tầm hiểu biết của chúng ta.

Một là mầu nhiệm về sự thông biết mọi sự của Chúa, cùng với lòng thủy chung vô điều kiện và tình thương yêu dịu hiền của Ngài đối với chúng ta.

Hai là mầu nhiệm về ý chí tự do. Bằng ý chí tự do này, chúng ta cộng tác với Chúa cách nào đó trong việc hình thành đời sống và phận số cá nhân của chúng ta. Sự tự do chọn lựa của chúng ta là sự tự do cá nhân thật sự, liên quan tới hầu hết những quan hệ của mỗi cá nhân với Chúa. Nó bao gồm việc chia sẻ với Ngài những niềm vui nỗi buồn, những hi vọng và những thất vọng, những kì tích và những điều hối tiếc của chúng ta. Những điều ấy không là gì khác hơn là sự cầu nguyện.

Do vậy mà Đức Giêsu luôn thúc giục chúng ta cầu nguyện sốt sắng và bền bỉ, và tại sao mà chính Ngài đã cầu nguyện trong sự hiệp thông cùng Cha Ngài liên mãi.

Tóm lại, trong khi sự hiểu biết đầy đủ về việc này vượt ra ngoài khả năng của chúng ta, thì chúng ta vẫn tin những gì Đức Giêsu đã dậy chúng ta bằng lời nói và bằng gương mẫu của Ngài, rằng sự chăm lo quan phòng của Chúa đối với chúng ta được thuận lợi có liên quan mật thiết tới những biểu lộ cầu nguyện của chúng ta về niềm hi vọng và tin tưởng vào sự tốt lành của Ngài.

The Catholic Telegraph June 13, 2003

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art