Thứ Bảy, 23 Tháng Hai, 2013

Vâng Ý Cha

VÂNG Ý CHA

Lạy Chúa Trời, sự gì sẽ xảy đến cho con ngày hôm nay, con không biết : con chỉ biết điều này là tất cả những sự đó đã được Chúa tiền định từ thủa đời đời. Như vậy, lạy Chúa, như vậy là con đã yên tâm…

Con thờ lạy ý định đời đời của Chúa và con xin hết lòng vâng phục. Con muốn tất cả; con nhận lãnh tất cả; con hy sinh cho Chúa tất cả; con xin hiệp sự hy sinh này với sự hy sinh của Con Chúa, Đấng cứu chuộc con, để nhờ công nghiệp vô cùng của Người, mà Chúa ban cho con được lòng nhịn nhục khi gặp đau khổ, được lòng vâng phục hoàn toàn theo những gì Chúa muốn hoặc cho phép xảy đến. Amen.

Bà Elizabeth de France

Bài viết khác

Điều gì xảy ra khi ăn thực phẩm hết hạn sử dụng?

Điều gì xảy ra khi ăn thực phẩm hết hạn sử dụng?

25/07/2022

Thông thường, thực phẩm hết hạn sử dụng thì sẽ bỏ vào sọt rác. Nhưng có lúc nào bạn để ý chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn chúng? Đồ ăn hết hạn có thật sự tệ hay không? Liệu lỡ may ăn thực phẩm quá hạn thì có gây ảnh hưởng đến sức khỏe?

Art