Thứ Bảy, 23 Tháng Hai, 2013

Vâng Ý Cha

VÂNG Ý CHA

Lạy Chúa Trời, sự gì sẽ xảy đến cho con ngày hôm nay, con không biết : con chỉ biết điều này là tất cả những sự đó đã được Chúa tiền định từ thủa đời đời. Như vậy, lạy Chúa, như vậy là con đã yên tâm…

Con thờ lạy ý định đời đời của Chúa và con xin hết lòng vâng phục. Con muốn tất cả; con nhận lãnh tất cả; con hy sinh cho Chúa tất cả; con xin hiệp sự hy sinh này với sự hy sinh của Con Chúa, Đấng cứu chuộc con, để nhờ công nghiệp vô cùng của Người, mà Chúa ban cho con được lòng nhịn nhục khi gặp đau khổ, được lòng vâng phục hoàn toàn theo những gì Chúa muốn hoặc cho phép xảy đến. Amen.

Bà Elizabeth de France

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art