Thứ Sáu, 01 Tháng Hai, 2013

Quyền Lợi Chúa & Sáng danh Cha

QUYỀN LỢI CHÚA

« Lạy Chúa Ba Ngôi, con chỉ nghĩ đến quyền lợi của Chúa ; nhưng không biết có ai thông thạo hoặc ít ra dám tự do và nhiệt thành lên tiếng ủng hộ Chúa không ? »

(Thánh Grégoire thành Naziance trong khi từ chức chủ tọa công đồng Constantinople)

 

SÁNG DANH CHA

Lạy Chúa Trời con, cái này hay cái khác cũng được, không quan hệ lắm. Cái đáng kể hơn hết là sự vinh hiển Cha. Xin Cha hãy làm sáng danh Cha. Xin Cha hãy ban cho con sự gì sẽ làm sáng danh Cha hơn cả. Chính sự đó con muốn xin Cha, chớ không phải sự gì khác đâu. Xin Cha đừng chú trọng đến lời con cầu xin… Con đã cầu xin và con phải cầu xin, bởi vì Cha là Cha con và bởi vì trình bày cho Cha biết những thiếu thốn của con đó là nhiệm vụ con phải làm… Nhưng mà, sau khi con đã đơn sơ nói cho Cha biết những nhu cầu của con, thì con xin nhắc lại cho Cha, con xin lập lại, con nói và con xin nói lại cho Cha biết là con còn một nhu cầu khác ngàn lần lớn lao hơn, ngàn lần mong ước hơn, đó là nhu cầu thấy Cha được vinh hiển, đó là nhu cầu đích thực và duy nhất của con. Nhu cầu đó con hết lòng xin Cha làm cho con được thỏa mãn.

Lạy Cha con, xin hãy làm sáng danh Cha nơi con. Xin hãy làm sáng danh Cha…

Điều con ao ước là làm sao cho Cha được càng vinh hiển. Đó là khát vọng của con.

Lạy Cha, xin Cha hãy làm nơi con sự gì đẹp lòng hơn cả, sự gì cũng được. Lạy Cha, xin hãy cứ làm sáng danh Cha…

Cha Foucauld – Ecrits spirituels

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art