Lê Phú Hải

Ơn gọi của Sa-mu-en: Xin Người phán (1Samuen 3)

Ơn gọi của Sa-mu-en: Xin Người phán (1Samuen 3)

01/07/2012

Để tìm lại ý nghĩa đúng đắn về «ơn gọi» tốt hơn cả cần suy tư từ Lời Chúa. Đề tài sẽ quá bao quát cho một bài báo, ở đây chỉ xin nhìn lại qua trình thuật Thiê...


Đức Maria trong Thánh Kinh

Đức Maria trong Thánh Kinh

01/07/2012

Nhờ ánh sáng của Tân ước chúng ta nhận ra Đức Maria trong Cựu ước. Một khi đã nhận ra hình ảnh tiên tri trong Cựu ước của Mẹ Đấng Messia thì học thuyết Thán...

Tại Sao Cần Một Linh Mục Và Một Phó Tế Để Dâng Thánh Lễ ?

Tại Sao Cần Một Linh Mục Và Một Phó Tế Để Dâng Thánh Lễ ?

19/06/2012

Phép rửa như nền cơ bản cho việc tham dự thánh lễ, nhưng ngay từ đầu trong Giáo hội sơ khai đã thấy xuất hiện các giám mục và các linh mục. Vai trò của các thừ...

Tham Dự Cử Hành Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật

Tham Dự Cử Hành Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật

19/06/2012

Nếu từ hồi đầu, các Kitô hữu vẫn cử hành Thánh Lễ dưới một hình thức không có thay đổi về bản thể qua bao thế kỷ và nơi các nền Phụng vụ khác nhau, thì chín...

Nguồn Gốc Thánh Lễ

Nguồn Gốc Thánh Lễ

19/06/2012

Mỗi khi chúng ta cử hành thánh lễ, chúng ta làm lại những hành vi và những lời Đức Giêsu trong bữa tiệc ly. Trình thuật nền tảng này không dài nhưng căn bản v...

Thánh Lễ Theo Nghi Thức Đức Giáo Hoàng Phaolô VI

Thánh Lễ Theo Nghi Thức Đức Giáo Hoàng Phaolô VI

19/06/2012

Thánh lễ chúng ta cử hành ngày hôm nay thường được gọi “Thánh lễ theo nghi thức của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI”. Ngày 3 tháng 4 năm 1969, Đức Giáo Hoàng Phaol...

Hướng Dẫn Cử Hành Thánh Lễ

Hướng Dẫn Cử Hành Thánh Lễ

19/06/2012

Ý nghĩa việc giải tán được coi như lệnh truyền nhắc nhở chúng ta đoạn cuối Tin Mừng theo Mátthêu: “Anh em hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ...” (28,19)...

Chúa Giêsu : Lời và Hành động

Chúa Giêsu : Lời và Hành động

24/05/2012

Theo những văn bản của các tông đồ ghi lại, Thiên Chúa xuống thế làm người truyền sự sống cho nhân loại. Các ông không dám tự cho mình là những nhà ngụy biệ...

The Da Vinci Code : Mật mã Da Vinci

The Da Vinci Code : Mật mã Da Vinci

24/05/2012

The Da Vinci Code (Mật mã Da Vinci) là một hiện tượng về tiểu thuyết. Cuốn sách được coi như Best seller, nghĩa là sách bán chạy nhất, và được dịch ra trên 4...

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art