Thứ Năm, 22 Tháng Hai, 2024

Tại sao Chủ nhật thứ ba của Mùa Chay được gọi là Oculi?

Tại sao Chủ nhật thứ ba của Mùa Chay được gọi là Oculi?

Trước đây một số Chúa nhật được mang một tên riêng, kể cả các Chúa nhật Mùa Chay. Do đó, Chủ nhật thứ ba Mùa Chay được gọi là Oculi.

Sau cuộc cải cách phụng vụ của Công đồng Vatican II, một số Chúa nhật được mang tên riêng, bao gồm cả các Chúa nhật Mùa Chay. Từ tập tục này, ngày nay Giáo Hội vẫn giữ Chúa Nhật Laetare = Chúa Nhật IV Mùa Chay. Nhưng những tên khác cũng được sử dụng để xác định các ngày Chủ nhật Mùa Chay. Do đó, Chủ nhật I Mùa Chay được gọi Quadragesima hoặc Invocabit. Chúa Nhật II Mùa Chay được gọi Reminiscere. Và Chúa nhậtIII Mùa Chay được gọi là Oculi, liên quan đến từ đầu tiên của bài hát introit (tiền ca mở đầu) - oculi, đôi mắt - đánh dấu lối vào phụng vụ và được các ca viên ngân lên khi chủ tế tiến đến bàn thờ

Oculi mei semper ad Dominum.

Mắt tôi nhìn CHÚA không biết mỏi (Thánh Vịnh 24,15)

Theo Elisabeth Paz, Aleiteia

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art